Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ | Országos Vérellátó Szolgálat

You are here

  1. Home

Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ

Állandó és akciós véradási helyszínek és időpontok

A Budai vérellátóról készült fotó

Elődünk, az Országos Vérellátó Szolgálat Központi Kutató Intézete 1949-ben alakult. Történetünkről Dr. Hollán Zsuzsaprofesszor asszonynak a „Transzfúzió” c. lapban (1998/4 és 1999/1 szám) megjelent cikkéből tájékozódhatnak. A budai régióközpont jelenlegi szerepét az átalakítások, fejlesztések és a centralizáció határozta meg. A többszöri névváltozás ellenére Intézetünket legtöbben ma is „lánykori nevén”; egyszerűen OVSZ-ként emlegetik. A sors játéka, hogy volt olyan asszisztens munkatársunk, aki több mint 40 évvel ezelőtt az Országos Vérellátó Szolgálathoz lépett be, végig itt dolgozott, és nemrégen megint csak az OVSZ-ből ment nyugdíjba.

Új nevünket a BRVK-t a 44/1999 sz. EüM. rendeletben kaptuk és ebben telephelyeként a Péterfy Sándor utcai intézet lett megjelölve, mely gyakorlatilag önálló Területi Vérellátóként működik. A Budai Regionális Vérellátó Központ a legnagyobb az egyenlők között. Tevékenysége az utóbbi években folyamatosan bővül. A feladatok nagyságához képest szűkös 1400 m2 területet a 10 éve kezdődött, több költözéssel járó részlegenkénti felújítással tették alkalmassá a feladatok befogadására. Múltunk, sokoldalú munkakapcsolatunk a Hæmatológiával, speciális társbérletünk az Országos Vérellátó Szsolgálat Központjával - helyzetünkből fakadó előny, de néha hátrány is. Régióközpontunk jelenleg 3,5 milliós lakosságot felölelő területen hat Területi Vérellátó és nyolc beszállító Transzfúziós Osztály tevékenységét koordinálja. Az Intézet statisztikai létszáma 163 fő, ebből szakdolgozó 102. Negyvenkilenc egészségügyi intézmény, klinika több mint 12000 kórházi ággyal tartozik közvetlen ellátási területünkhöz.

Vérvételi osztályunk behívásos vérvételből 10-12000, saját szervezésből mintegy 9000, a Vöröskereszt pedig 7-8000 megkezdett véradást biztosít évente, ami 32-34000 véradásra jelentkező fogadását, kivizsgálását jelenti. Naponta két kiszálló és egy intézeti vérvételi brigád működik, 2004-ben több, mint negyven hétvégi ill. ünnepnapra eső véradást bonyolítottunk le. Ennek ellenére az igényeknek kb. felét tudjuk csak saját vételből kielégíteni. Aferezises trombocita készítmény előállításunk a Delej Területi Vérellátó integrálása után évente 3200 felett várható, ami az országos előállítás 60 %-a. Terápiás aferezisből (készenléti ügyeletet is adunk a főváros számára) kb. 400 procedúrát; 120 csontvelő és perifériás vér őssejt feldolgozást, kryokonzerválást végzünk; több, mint 900 autotranszfúzós vérvétel teszi változatossá tevékenységünket.

Diagnosztikai osztályunk a régióban centralizáltan végzi évi 100000 donorminta vércsoport- és vírusszerológiai kivizsgálását. Klinikai transzfuziológiai szolgáltatásként évente 43000 eset felnőtt és gyermek beteg, illetve terhes vércsoport, Rh és ellenanyag vizsgálatát, vérválasztását és trombocita kompatibilitási vizsgálatait biztosítjuk a felhasználóknak. A vörösvérsejt készítmények 75%-a választottként kerül kiadásra. A munka- és időigényes speciális vizsgálatok száma növekszik. A Diagnosztikai osztály szervezeti egységeként működő Vérkiadó – az OVSZ Központi Diszpécser Szolgálatával integrálva – évente kb. 180000 egységnyi vérkészítmény szállítás-szervezését, tárolását, kiadását végzi, és rájuk hárul ezek jelentős részének „beszerzése” is.

Vérkészítmény előállító osztályunk viszonylag kis területen az eredetileg tervezett kapacitás háromszorosával működik, igaz hogy már három műszakban évi 100000 egység teljes vért dolgoz fel. Különösen megnőtt a speciális vérkészítmények előállításának aránya. Több, mint 10000 a szűrt/osztott vagy mosott vörösvérsejt készítmény és 25000 egység feletti a szűrt/közegcserélt trombocita készítmények előállítása, a vérkészítmények besugarazása folyamatosan biztosított.

Sikeresen szerveztük meg a gyermekek vérkészítmény ellátását. Intézetünk három budapesti transzplantációs centrum szerv és hæmopoetikus őssejt átültetési progamjában vesz részt. 2004-ben harminchét májriadó kapcsán, immunhematológiai és vérkészítmény ellátásában működtünk közre, 120 vese transzplantációt, 9 szív és 10 pancreas átültetés vérellátási hátterét biztosítottuk. 100 feletti a csontvelő transzplantációk száma évente, melyek immunhematológiai kivizsgálását, transzfuziológiai ellátását, követését is intézetünk biztosítja.

Óriási energiákat köt le az oktatás, évenként 4–5 alkalommal (60–80 fõs) kéthetes orvosi transzfúziós tanfolyamot szervezünk, folyamatosan oktatunk szakorvos jelölteket, transzfuziológus, hematológus, immunológus szakorvos képzésben veszünk részt. Műszerezettségünk, felszereltségünk jó; legfőbb gondunk a krónikus helyszűke és a nagyobb megterhelést jelentő munkakörülmények közepette rendszeresen visszatérő létszámhiány. Nehéz a megfelelő képzettségű és gyakorlott munkatársak pótlása.

Nagyon szeretnénk mielőbb vérellátónak készült épületbe költözni…

2011-04-15