Közérdekű információk | Országos Vérellátó Szolgálat

You are here

 1. Home

Közérdekű információk

Főigazgatói utasítás: A nemdohányzók védelme:

 

Laboratóriumi vizsgálatok térítési díjai:

 

Nem az E-Alapból finanszírozott ellátáshoz igényelt vérkészítmények térítési díjai :
E-Alapból finanszírozott ellátáshoz igényelt vérkészítmények térítési díjai :
Nem eü. ellátáshoz, egyéb célra igényelt vérkészítmények térítési díjai : 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

 

KÖZADATKERESŐ

Általános közzétételi lista

 1. Szervezeti, személyzeti adatok
  1. Elérhetőségi adatok
  2. Szervezeti struktúra
  3. Az OVSz vezetői
  4. Az ügyfélkapcsolati vezető adatai*
  5. Testületi szerv esetén, a testület adatai*
  6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló szervek adatai*
  7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet adatai*
  8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok adatai*
  9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok adatai*
  10. Az OVSz felettes, illetve felügyeleti szervének elérhetőségi adatai
 2. Tevékenységre, működésre vontakozó adatok
  1. Az OVSz alaptevékenysége, feladat és hatásköre
  2. Országos illetőségű szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató*
  3. A helyi önkormányzatok önként vállalt feladatai*
  4. Hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező szerv adatai, ügyintézéshez szükséges dokumentumok, formanyomtatványok*
  5. Az OVSz által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások
  6. Az OVSz nyilvántartásai
  7. Az OVSz nyilvános kiadványai
  8. Testületi szerv döntési rendje, működésének adatai*
  9. Közzéteendő jogszabálytervezetek, előterjesztések*
  10. Az OVSz által kiírt pályázatok
  11. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
  12. Működési statisztika
  13. Közérdekű adatok igénylése
  14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó statisztika*
  15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztikai adatok
  16. Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések*
  17. Közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek*
  18. Közzétételi listák
 3. Gazdálkodási adatok
  1. Költségvetési beszámolók
  2. Foglalkoztatottak
  3. Költségvetésből nyújtott nem normatív, céljelleg, fejlesztési támogatások*
  4. Szerződések
  5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok*
  6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatainak ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések*
  7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
  8. Éves közbeszerzési terv


  Archívum


* A jelzett közzétételi listaelemek esetében az Országos Vérellátó Szolgálatnak nincs közzétételi kötelezettsége.

2011-04-19