Közérdekű információk archívum | Országos Vérellátó Szolgálat

You are here

 1. Home

Közérdekű információk archívum

Közérdekû Információk ARCHÍVUM

Általános közzétételi lista

 1. Szervezeti, személyzeti adatok
  1. Elérhetőségi adatok
  2. Szervezeti struktúra
  3. Az OVSz vezetői
  4. Az ügyfélkapcsolati vezető adatai*
  5. Testületi szerv esetén, a testület adatai*
  6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló szervek adatai*
  7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet adatai*
  8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok adatai*
  9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok adatai*
  10. Az OVSz felettes, illetve felügyeleti szervének elérhetőségi adatai
 2. Tevékenységre, működésre vontakozó adatok
  1. Az OVSz alaptevékenysége, feladat és hatásköre
  2. Országos illetőségű szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató*
  3. A helyi önkormányzatok önként vállalt feladatai*
  4. Hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező szerv adatai, ügyintézéshez szükséges dokumentumok, formanyomtatványok*
  5. Az OVSz által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások
  6. Az OVSz nyilvántartásai
  7. Az OVSz nyilvános kiadványai
  8. Testületi szerv döntési rendje, működésének adatai*
  9. Közzéteendő jogszabálytervezetek, előterjesztések*
  10. Az OVSzáltal kiírt pályázatok
  11. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
  12. Működési statisztika
  13. Közérdekű adatok igénylése
  14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó statisztika*
  15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztikai adatok
  16. Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések*
  17. Közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek*
  18. Közzétételi listák
 3. Gazdálkodási adatok
  1. Költségvetési beszámolók
  2. Foglalkoztatottak
  3. Költségvetésből nyújtott nem normatív, céljelleg, fejlesztési támogatások*
  4. Szerződések
  5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok*
  6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatainak ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések*
  7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
  8. Éves közbeszerzési terv

Közérdekû információk fõoldal

* A jelzett közzétételi listaelemek esetében az Országos Vérellátó Szolgálatnak nincs közzétételi kötelezettsége.

Figyelem! Az archívumban található dokumentumok elévültek.

2011-04-28