Szegedi Regionális Vérellátó Központ | Országos Vérellátó Szolgálat

You are here

  1. Home

Szegedi Regionális Vérellátó Központ

Állandó és akciós véradási helyszínek és időpontok

Szegedi RVKRégiónkban három megye négy területi vérellátója található: Szegedi Regionális Vérellátó Központ, Kecskeméti Területi Vérellátó, Békéscsabai Területi Vérellátó, Szentesi Területi Vérellátó, és öt vértranszfúziós osztály: Kiskunhalas (itt vérvételi feladatot 2002. május óta nem látnak el), Gyula, Orosháza, Makó, Hódmezõvásárhely.

Régiónkban közel 70000 egység vért veszünk évente, amely az országos vérvételeknek mintegy 19%-át adja. Ez a lakossági véradási aktivitás 5-5,5% között mozog, amelyből különösen kiemelkedő a csongrád megyei véradási aktivitás, amely évek óta 7,5-8% körüli. A levett vérek arányában az FFP előállítás is jelentős az egész régióban, a gyógyszeralapanyagként átadott FFP az ország 15-18%-át adja. Klinikai transzfuziológiából a regionális együttműködés évek óta működik a szegedi intézetekben gyógykezelt betegek számára a beutaló intézmény területéről. Minden alkalommal biztosítják a szükséges vérkészítményt, ezen felül a véradások számát tekintve, és az igényeket maximálisan kielégítve tudjuk az Országos Diszpécserszolgálaton keresztül az ország valamennyi betegét is segíteni.

A Szegedi Regionális Vérellátó Központ 1953-ban alakult meg Dr. Gál György Professzor vezetésével, aki 2002. január 1-ig irányította magas színvonalon az intézetet, és már a 80-as évek elejétől megszervezte a regionális együttműködést mind a vérellátás, mind a hemodialízis szolgálat területén. 2002. január elseje óta Dr. Szekeres Veronika a régióigazgató.

A regionális központ rekonstrukciójával, a műszerpark felújításával, regionális szervezéssel és harmonizációval igyekszünk a teljes vérkészítmény előállítást maradék nélkül megvalósítani a Szegedi Regionális Vérellátó Központban a szigorú minőségbiztosítási követelményeknek megfelelően. Ezeket a magas színvonalon előállított készítményeket ezt követően a régió valamennyi egészségügyi intézményébe visszajuttatjuk a betegek számára, amibe sajnos időnként a régió infrastruktúrájának elmaradottsága, esetleg szállítási kapacitás hiánya is akadályt gördíthet.

A szegedi régióban nagy hagyományai vannak a transzplantációs immunológiai és kompatibilitási vizsgálatoknak, amiben ismét nagy lépést tettünk előre, ugyanis az 1962-től bevezetett (Dr. Kaiser Gabriella, Dr. Petri Ildikó, Dr. Toldi József nevéhez fűződő) HLA vizsgálatok mellett új lehetőségek nyíltak a molekuláris genetika területén is, ami még érzékenyebb vizsgálatokat tesznek lehetővé, ami a szerv-transzplantációk sikeréhez egyértelműen hozzájárulnak.

A szegedi Regionális Vérellátó Központ jelentősen vesz részt a tudományos és az oktatási munkában is, 2001. január óta Dr. Vezendi Klára docens asszony vezetésével az SZTE Orvostudományi Karán Transzfuziológiai Tanszék létesült, mely azóta is irányítja a transzfuziológiai oktatást mind az orvosok, mind a szakdolgozók számára.

2011-04-15