RRF-8.0.0-2021-00012 - XXI. századi OVSz előkészítési projekt

Projekt állapota: 
Lezárult
Indítás dátuma: 
2021. 09. 01.
Befejezés dátuma: 
2021. 12. 31.

Projekt adatai

Konzorciumvezető: Országos Kórházi Főigazgatóság

Konzorciumi partner: Országos Vérellátó Szolgálat

Projekt azonosítószáma: RRF-8.0.0-2021-00012

Projekt címe: Vérellátási és transzplantációs tevékenység XXI. századi feltételeinek megalapozása előkészítési projekt

Megítélt támogatás: 36.389.217 Ft EU felé elszámolható támogatás + 3.166.819 Ft hazai költségvetésből biztosított támogatás 

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás időtartama: 2021.09.01 - 2021.12.31.

 

Projekt rövid összefoglalója

Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) fejlesztésére kidolgozott projekt a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve (HET) H - Egészségügy komponensében szereplő ”A XXI. századi egészségügy feltételeinek kialakítása” reform elemhez illeszkedik, hozzájárulva annak célkitűzéseihez, összhangban az OVSz küldetésével.
A HET keretében tervezett fejlesztések célja egy modern, a XXI. század kihívásaira reagálni képes, hatékony vérellátó és transzplantációs rendszer működtetése, az elérhető egészségnyereség maximalizálása érdekében. Az ellátásbiztonság fontos eleme a gyógyításhoz szükséges vér és vérkészítmények folyamatos biztosítása és a transzplantáció minőségének és biztonságának garantálása különösen pandémia idején. Ehhez elengedhetetlen a hatékonyságot javító infrastrukturális és eszközfejlesztésen túl a véradás új alapokra helyezése, a véradók számának csökkenését lassító megoldások alkalmazása.
Mindemellett a COVID-19 járvány felhívta a figyelmet az elhunytból történő szervadományozás sérülékenységére, amely előfeltétele az életmentő szervátültetéseknek. A transzplantáció vagy az egyetlen (máj, szív, tüdő), vagy a leghatékonyabb gyógymód (vese, pancreas) a végstádiumú szervelégtelenségben szenvedő betegek számára. A fejlesztés hozzájárul a reformelem fő célkitűzéseinek megvalósításához, így a betegbiztonság fejlesztéséhez, a hozzáférési és területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a születéskor várható élettartam Európai Unió tagországainak átlagához való közelítéséhez és az elveszített életévek számának csökkenéséhez.

A projekt célja a jövőbeli vérellátási és transzplantációs tevékenység új alapokra helyezésének támogatása a tervezett infrastrukturális és eszközfejlesztések szakmai hátterének megalapozásával, a kivitelezésre és műszaki tartalomra ható szempontok, továbbá a beszerzéshez szükséges alapvetések és a legjobb beszerzési stratégia irányának körvonalazásával.

A projekt Konzorciumi együttműködéssel valósul meg, az OKFŐ mint középirányító szerv és az OVSz fenntartója szakmai támogatásával és a projektmenedzsment biztosításával vesz részt a megvalósításban.

A szakmai és közbeszerzési eljárások tervezését megalapozó elemzések, tanulmányok révén meghatározhatóvá válik: a konkrét fejlesztési szükséglet, a beszerzések mennyiségi és minőségi kritériumai, a legfontosabb értékelési szempontok és a jövőbeli beruházások horizontális szempontok szerinti megalapozása, amelyek hatékony és eredményes közbeszerzési eljárások előkészítését teszik lehetővé.

A projekt keretében a beruházási projekt közbeszerzési eljárásait megalapozó tanulmányok és vizsgálatok, műszaki leírások előkészítése valósul meg. Továbbá a szakmai fejlesztési célok megalapozásának két területe kerül kidolgozásra:
- a vérellátás biztonságát megerősítő, a véradók számában tapasztalható folyamatosan csökkenést lassító (fix és mobil) vérvételi helyek kialakításával az önkéntes véradásokon való részvételi hajlandóság javítása, a szolgáltatások egyenlő hozzáférésének biztosítása tárgyában;
- a szervátültetés hatékonyságának javítása érdekében, a rendelkezésre álló donor pool-ból a donorvesék és donorszívek transzplantációs célú felhasználásának maximalizálása, valamint a marginális szervek minőségének javítása érdekében szükséges fejlesztések tárgyában.