Jogszabályok

1997. évi CLIV. törvény   az egészségügyről

1997. évi LXXXIII. törvény   a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

1997.évi XLVII. törvény   az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet   a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól

18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet   az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet   a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól

46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet   a várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet   az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

9/1993. (IV.2) NM rendelet   az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

2004/23/EK   az Európai Parlament és a Tanács irányelve (2004. március 31.) az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megőrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról

2006/17/EK a Bizottság irányelve ( 2006. február 8. ) a 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára vonatkozó egyes technikai követelmények vonatkozásában történő végrehajtásáról 

2006/86/EK  a Bizottsága irányelve ( 2006.október 24.) nyomonkövethetőségi követelményekről, a súlyos szövődmények és káros események bejelentéséről, valamint az emberi szövetek és sejtek kódolására, feldolgozására, konzerválására, tárolására és elosztására vonatkozó egyes technikai követelményekről

2015/566 a Bizottság (EU) irányelve ( 2015. április 8. ) a 2004/23/EK irányelvnek az importált szövetekre és sejtekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírások egyenértékűségének ellenőrzését szolgáló eljárások tekintetében történő végrehajtásáról