Jogszabályok

Az Országos Vérellátó Szolgálat szervdonációval és szervátültetéssel kapcsolatos, jogszabályban megfogalmazott feladatai

A Szervkoordinációs Iroda munkájával kapcsolatos jogszabályok hatályos kiadását az alábbi linkgyűjteményben az adott jogszabály nevére kattintva érheti el:

323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Vérellátó Szolgálatról

Az OVSZ feladatai (5. §)

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről:

II. Fejezet: A betegek jogai és kötelezettségei

 • Az önrendelkezéshez való jog (A szervdonációra és transzplantációra vonatkozó részek a 15. és 19. §-ban találhatók)
 • Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga (24. §)

 
IV. Fejezet: Az egészségügyi ellátások rendszere

 •  Mentés (94. §)

V. Fejezet: Az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményei, Személyi feltételrendszer (110. §)
 
VI. Fejezet: Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

 • Tájékoztatási kötelezettség (134. §)
 • Titoktartási kötelezettség (138. §)

VII. Fejezet: Az állam felelőssége a lakosság egészségi állapotáért, Az egészségügy szervezése és irányítása

 • Az állam felelőssége a lakosság egészségi állapotáért (141. §)

IX. Fejezet: Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások általános feltételei (166. § és 168. §)

XI. Fejezet: Szerv- és szövetátültetés (202. és 203. §)

 • Szerv, szövet eltávolítása élő személy testéből (204. §, 205. §, 206. §, 207. §, 208. §, 209. § és 210. §)
 • Szerv, szövet eltávolítása halottból (211. §, 212. §, 213. § és 214. §)
 • Szerv és szövet beültetése (215. §)

XII. Fejezet: A halottakkal kapcsolatos rendelkezések (216. és 219. §)

XVII. Fejezet: Nemzetközi rendelkezések (243. §)

18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról

 • Szerv, szövet eltávolítása élő személyből (2. §, 3. §, 4. § és 5. §)
 • Szerv, szövet eltávolítása halottból (6. §, 7. § és 8. §)
 • Tiltakozó nyilatkozat megtétele (9. §, 10. § és 11. §)
 • Egészségügyi dokumentáció (12. §)
 • Intézményi feltételek (13. §, 14. § és 15. §)
 • Szövetek és sejtek tárolására vonatkozó rendelkezések (16. §)
 • Az emberi szövetek és sejtek gyűjtésére vonatkozó követelmények (16/A. §)
 • A szervkivételre vonatkozó minőségi és biztonsági követelmények (16/B. §, 16/C. § 16/E. § és 16/F. §)
 • A Nemzeti Szervdonációs és Transzplantációs Utánkövetési Regiszter működtetése (16/D. § (3) )
 • Az átültetésre szánt emberi szerveknek az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely tagállamok közötti cseréjére vonatkozó általános eljárási szabályok (16/H. § és 16/I. §)
 • A szervek nyomonkövethetőségét biztosító adatok (16/J. § és 16/K. §)
 • Kórszövettani vizsgálat (17. §)
 • Felelős személy (17/A. §)
 • Súlyos káros események és súlyos szövődmények bejelentése (17/B. §, 17/C. §, 17/D. §, 17/E. §, 17/F. § és 17/G. §)
 • Átmeneti és záró rendelkezések (18. §)

1.     számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez: Kérelem a kórházi etikai bizottsághoz

2.     számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez : Az agyhalál megállapítása

3.     számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez: Jegyzőkönyv az agyhalál megállapításáról

4.     számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez

a)     Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez és az NSZTR-be történő nyilvántartásba vételéhez (szerv-, szövetátültetéssel kapcsolatosan)

b)     Tiltakozó nyilatkozat visszavonása (szerv-, szövetátültetéssel kapcsolatosan)

c)     Adatlap a kijelölt egészségügyi dolgozóról

5.     számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez

1)     Az adott szerv tekintetében szerv beültetésére, valamint élő személyből történő szervkivételre jogosított egészségügyi szolgáltatók

2)     Az adott szerv tekintetében halott személyből történő szervkivételre jogosított egészségügyi szolgáltatók

6.     számú mel2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrőlléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez

A)     Szövetbeültetésre jogosult egészségügyi szolgáltatók

B)     Élő személyből átültetés céljából történő szövetkivételre jogosult egészségügyi szolgáltatók

7.     számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez: A szövetek (sejtek) donoraira vonatkozó kiválasztási kritériumok (a reproduktív sejtek donorai kivételével)

8.     számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez: A szövet-, sejtdonorok esetében elvégzendõ laboratóriumi vizsgálatok (a reproduktív sejtek donorai kivételével)

9.     számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez: A szövetek (sejtek) donációs és gyûjtési eljárásai

9/a. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez: A szervadományozás folyamata

10.   számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez

I.    Súlyos szövődmények bejelentése

II.   Súlyos káros események bejelentése

11.   számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez: Az éves jelentéshez alkalmazandó formanyomtatványok

12.   számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez: A szövetbank éves jelentése

13.   számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól

 • A rendelet hatálya (1. §)
 • Fogalmak (2. §)
 • Transzplantációs Bizottságok (3. §)
 • Transzplantációs várólistára való felkerülés (4. §)
 • Transzplantációhoz megfelelő beteg kiválasztása (5. §)
 • Transzplantációs bizottságok tagjai (6. §)
 • Transzplantációs Bizottságok működése (7. §)
 • Szív- és Máj Transzplantációs Bizottságok tagjai (8. §)
 • A Regionális Vese Transzplantációs Bizottságok tagjai (11. §)
 • Felnőtt és Gyermek Csontvelő Transzplantációs Bizottság (10. §)

3. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

 A, A Regionális Vesetranszplantációs Bizottságok működésének központjai

 B, A Regionális Vese- és Hasnyálmirigy-transzplantációs Bizottságok működésének központjai

45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről
 
46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól
 
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről:

 • Emberi test tiltott felhasználása (175. §)
 • Egészségügyi önrendelkezési jog megsértése (218. §)

 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

 • Mentési feladatot végző szolgáltatók (33/A. §)
 • Dialízis ellátások (46. §)
 • Szervkivételért járó díjazás (47. §)

32. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez: A szervátültetést végző orvos vagy munkacsoport, szerv, vérminta szállítási tevékenység teljesítményjelentés adattartama

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

 • Szállítás díjazása (21. §)

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

 • Az Egészségbiztosítási Alap terhére nyújtható támogatás (28. §)

340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól

 • A nemzetközi szervcsere-megállapodással összefüggő költségekkel kapcsolatos rendelkezések (18. § és 19. §)

8. melléklet a 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelethez

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

8. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez Nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti eljárások, beavatkozások díjtételei
 
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

 • Donorok szűrővizsgálata (24. §)

18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről

 • Kötelező szűrővizsgálat, gondozásba vétel, a HIV fertőzöttek gyógykezelése (3. §)

2. melléklet a 18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelethez: A HIV-vel való fertőzöttség megállapítása céljából térítésmentes szűrővizsgálat végzésére jogosult laboratóriumok

5/2006. (II.7.) EüM rendelet a mentésről

 • A mentési feladat (3. § és 3/A. §)

16/2019. (VII.30.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről

516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól

Egyezményben vagy megállapodásban részes államban  egészségügyi tevékenység végzésére jogosult személy (6.§)

1. melléklet a 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelethez: Adatlap Eurotransplant megállapodás keretében végzett egészségügyi tevékenységről

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről

 • A szakmai vezető testület (12. §)

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

I. Fejezet: Általános és értelmező rendelkezések

II. Fejezet: Az adatkezelés célja (4. §)

 • Statisztikai célú adatkezelés (20. §)
 • Adattovábbítás az egészségügyi ellátóhálózaton kívüli szerv megkeresésére (23. §)

III. Fejezet (33. §)

386/2016. (XII.2.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

XVI. CÍM - A gyámságnak és a gyám tisztségének megszűnése

Mentés

Mentés

2021-10-21