PET várólista

A Pozitronemissziós tomográfia (PET) várólista működtetését a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) vette át a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján, 2017-ben.

Érdeklődni a petctvarolista@neak.gov.hu vagy a neak@neak.gov.hu email címeken lehet.

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól:

12. § (1) Az 1. számú mellékletben meghatározott PET/CT ellátás tekintetében kialakított központi várólista nyilvántartási rendszert (a továbbiakban: PET/CT várólista) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) működteti.

12. § (4) A NEAK a PET-Bizottság közreműködésével irányítja a PET/CT várólistán lévő betegek ellátásának elosztását a PET/CT várólistával kapcsolatos végrehajtási szabályokról szóló miniszteri rendeletben szabályozottak figyelembevételével. A NEAK az egyedi publikus azonosítót, továbbá a beavatkozás várható időpontját és helyét – a központi PET/CT várólista rendszerben – a honlapján közzéteszi.

17/B. § (3) Az OVSZK 2017. április 30-áig a PET/CT várólista és nyilvántartás valamennyi adatát átadja a NEAK részére.