Magyar Iszlám Közösség a Magyarországi Iszlám Tanács alapító tagegyháza

Magyar Iszlám Közösség a Magyarországi Iszlám Tanács alapító tagegyháza

Biszmilláhi arrahman arrahim.

Szervátültetés

Amióta a szervátültetés olyan kezelési módszer lett, aminek nincs alternatívája napjainkban, fontos része a modernkori gyógyászatnak és egy érdeklődést kiváltó témaköre mind vallási, törvényi és etikai szempontból mert mind a donor mind a befogadó emberi lény, és az átültetett szerv az emberi test egy része. Ez a cikk csak a témakört illető vallásjogi és nézőponti szempontokból vizsgálja a témát.
A szervátültetés rövid történetét illetően, a szervátültetés ami a 16. században kezdődött az idő során fejlődésen ment át és eljutott emberi szervtranszplantáció fázisába a 19. század folyamán. Ez a kezelési módszer ami bőr-, ér- és izomátültetéssel kezdődött először, az idők folyamán már elérte élő szervek mint szív, máj, vese és a szem szaruhártyájának transzplantációs fázisát. A 20. század második fele óta ezek az eljárások sikeres eredményeket hoztak. Napjainkban a szervátültetés egy reménysugár sok gyógyíthatatlan betegségben szenvedő részére az országunkban, hasonlóképpen más országok lakóihoz. Habár az emberi szervátültetés nagyon fontos kezelési módszer, az alkalmazása néhány vallási és jogi problémát hozott magával, és a témával kapcsolatos vita megindult a különböző meggyőződésű csoportok között. A kapcsolatot a szervátültetés és az Iszlám alapelvei és céljai között kétféle módon értékelhetjük ki. Először a szervátültetés kiértékelése az eredményei tekintetében a földi és a túlvilági életre nézve. Másodszor, kutatásokat végezni annak érdekében, hogy megengedhető-e a szervátültetés az Iszlám alapelveinek figyelembe vételével.

1. A szervátültetés hatása a földi és a túlvilági életre nézve

A kérdés kiértékeléséhez szükséges megvitatni, hogy teljesíti-e a hitet a feltámadásban, a felelősséget és a szervek tanúságtételét a Feltámadás napján, és az általános vallási kötelezettségeket, és mindezek megvizsgálása után tudunk pontos következtetést levonni a kérdésről.

Feltámadás és a szerv által elkövetett bűnök

Az Ahlus-Sunnah tudósainak többsége úgy véli, hogy a feltámadás fizikai értelemben fog történni a túlvilágon és az emberek a testükkel és a lelkükkel lesznek feltámasztva a jutalmazás vagy büntetés számonkérésére. A Korán versei alátámasztják ezt a nézőpontot (lásd:TaHa 20::55, al-Hajj 22:5 és7, al-Nur 24:20, YaSin 36:78-79, al-Qiyamah 75:34). A tény, hogy a feltámadás fizikai jellegű lesz (testbeli) részben szerepet játszik az emberek hezitálásában a szervátültetést illetően. Azonban amikor a kérdést mélyebben megvizsgáljuk,látható hogy a szervátültetés nem kapcsolódik össze közvetlenül a feltámadással vagy még tisztábban értve a szervátültetés nem sérti meg a hitet a feltámadásban mert az átültetett szerv vissza fog térni a valódi tulajdonosához. Valójában ez nem akadályozza meg a szervek feltámadását az eredeti tulajdonosukkal annak ellenére hogy a föld alá lettek temetve, elégetve vagy állatok által megéve. Ami ezt illeti a Korán kimondja, hogy a feltámadáskor az ember testrészei össze lesznek gyűjtve a legkisebb részletig (al-Qiyamah 75:34). Ezekből a bizonyítékokból összegyűjtve a vallástudósok arra a következtetésre jutottak hogy minden ember a saját szerveivel lesz feltámasztva.

A transzplantált szerv által elkövetett bűn felelőssége

Ha valaki bűnt követ el a transzplantáltan kapott szervvel a büntetés avagy jutalom a szerv új használójáé lesz nem pedig az eredeti tulajdonosé mert ami e kérdésnél elsősorban fontos az az önkontroll és aki jelen pillanatban használja a szervet azé a felelősség. Ha egy személy valaki másnak kárt okoz azzal ami rá lett bízva Ő a személyi felelős és nem az eredeti tulajdonos.

A szervek tanúságtétele a feltámadás napján

A szervek tanúságtételét illetően a Korán versei és a hadith-ok úgy értelmezhetőek hogy, vagy a szervek beszélni fognak a viselkedésükkel a feltámadás napján,vagy pedig az emberek nem lesznek képesek hazudni és kifogásokat keresni és minden tiszta lesz Allah (swt) jelenlétében. Még ha a témát illető Korán verseket (an-Nur 24:24, Fussilat 41:19, 21,22) el is fogadják a konkrét jelentésük alapján akkor sem biztosít bizonyítékot a szervátültetés ellen. Valójában Allah (swt) mindent tud és a szervek mindenről tanúskodni fognak amit a tulajdonosuk elkövetett velük amíg a testben voltak.

Vallási felelősség abban az esetben, amikor a donor vagy a befogadó muszlim illetve nem muszlim

Amikor a kérdést a vallási felelősség szemszögéből vizsgáljuk, muszáj hangsúlyozni első helyen, hogy a szervátültetés nem változtatja meg senki személyiségét, mert a metafizikai személyiségjegyek belső világ (lélek, személyiség) részei és nem függenek a szervek biológiai felépítésétől.
Másrészt egy másik kérdés amit nem szabad kihagyni, hogy az Iszlám minden embert embernek tart és mindenkinek egyenlő jogokat biztosít az élethez, nemi, nemzeti, faji, vallási és státuszbeli megkülönböztetés nélkül. Ebből a szemszögből nézve nincs értelme említeni a vallási felelősség kérdését. Az Iszlám mindig is nagy fontosságot tulajdonított minden ember egyenlő módon történő kezelésére: megmenteni egy személy életét egyenlő megmenteni az emberiséget (al-Maidah 5:3). Eszerint nem helyénvaló a megkülönböztetés a szervátültetés kérdését illetően az emberek között aszerint hogy valaki muszlim vagy nem muszlim, hívő vagy hitetlen. Különben is Allah (swt), aki irányítja az ember életútját és határozza meg a halálát. Mindenkinek megvan a saját felelőssége a szabad akarat által. Emiatt úgy tekinteni a szervadományozást nem muszlimok részére, mint segíteni nekik bűnöket elkövetni vagy meghosszabbítani az élettartamukat nem felel meg az Iszlám általános alapelveinek.

2. Vallásjogi szempontok

Ami a szervátültetés kérdését illeti vallásjogi szempontból, nyilvánvaló hogy a múltbeli könyvekben nincsen egy kifejezett kijelentés a megengedhetőségre mert ez a kérdés csak az utóbbi időben fordult elő. Bár a Korán és a Sunnah részletes magyarázatot ad néhány kérdésről ami szükségszerű, többségében megfelelőnek tartja bizonyos kritériumok és elvek felállítását a későbbi századok és korok problémáinak megoldására ahelyett, hogy minden egyes problémát egyenként tárgyaljon. Ez a természetes következménye a ténynek, hogy a Korán és a Sunnah a muszlimok forrása és megoldást kínál mindenre a világ végéig. A klasszikus Iszlám jogtudományi könyvek megoldották koruk problémáit és segítették vezetni a muszlimoknak az életüket a Korán és a Sunnah fényében. Eszerint lehetséges a szervátültetés megítélésének megértése napjainkban azáltal, hogy a régi vallástudósok és vallási alapelvek hogyan reagáltak hasonló eseményekre a múltban.

A szükséghelyzetek amik a 'haramot' 'halallá' (a tilost megengedetté) teszik

A Korán az alábbi versekben (al-Baqara 2:173, al-Maidah 5:3, al-An'am 6:119,145) és a hagyományok kijelentik, hogy éhezés és olyan szükséghelyzet esetén ami az emberi életet veszélyezteti, a haram dolgok megengedetté válnak. Az Iszlám gondoskodik az emberi élet megóvásáról az öt hitbeli alaptétel segítségével. Az iszlám vallástudósok kijelentették, hogy abban azokban a szükséges esetekben ha valaki éhezik és ez veszélyezteti az életét, megengedetté válik számára rituálisan tisztátalan ételek megevése, használni haram és tisztátalan dolgokat gyógyászati célokra beleértve emberi testrészeket is, mint csont, fogak és vér, vagy felnyitni egy halott anya méhét, hogy kivegyék és megmentsék a csecsemő életét, felvágni egy halott ember gyomrát, hogy kivegyenek egy értékes ékszert amit lenyelt előtte, a haram esetileg megengedetté válik. A vallástudósok ezen és hasonló fatwája rávilágítanak a szervátültetés kérdésére ami napjainkban aktualitás. Azonban vannak vallástudósok akik nem értenek egyet és helytelenítik az ilyen és ehhez hasonló dolgokat. Ez a kérdés kompatibilis a "szükséghelyzetek esetileg a haramot megengedetté teszik" és "a kisebb haram kevesebb kárt okoz mint a nagyobb" általános vonatkozó szabályaival. Továbbá kompatibilis a „két rossz közül a kisebbik rossz” esetével is.

Szervátültetés halott emberek testéből

Kortárs vallástudósok és fatwa-kiadó intézmények azon a véleményen vannak, hogy egy halott szerveinek átültetése egy élő emberbe megengedett különböző okoktól függően. Hasonlóképpen engedélyezte a halott emberek szerveinek átültetését a Kuvaiti Vallásügyi és Jótékonysági Alapítványok Elnökségének Fatwa kiadó bizottsága (1979.12.24 132/79 számú rendelet), a Szaúd Arábiai Fiqh Akadémia, ami a „World Union of Islam” égisze alatt működik, az Al-Azhar egyetem Fatwa kiadó bizottság és a Fiqh Akadémia, ami az Iszlám Konferencia Szervezetéhez tartozik Egyiptomban (1988.02.11 4/1). A modern vallástudósok többsége egyénileg is ezen a véleményen volt a fatwáik kiadása során.
A fentebb említett bizottságok és egyének a következően felsorolt feltételeket nevezték meg ahhoz hogy egy halott ember szerveinek átültetése lehetséges legyen:

 • A szervátültetésnek életmentőnek kell lennie.
 • Az orvosoknak erős meggyőződésük kell lennie, hogy a beteg a kezelés hatására meggyógyul.
 • A halott embernek halála előtt a szervei átültetéséhez beleegyező nyilatkozatot kellett tennie még életében, ha ez nem volt akkor az örököseinek kell nyilatkozni a beleegyezésről.
 • A halál beálltát mind orvosi mind jogi szempontból meg kell állapítani.
 • Tilos a szervért pénzt kérni vagy elfogadni.
 • A befogadónak nyilatkozatot kell tennie, hogy elfogadja egy halott ember testrészét a transzplantálásra.

A bizottságok és vallástudósok általában a Koránból és a Sunnahból általános axiómákat vezetnek le amely engedi egy haram dolog – szükség esetén - megengedetté tételét és a már meglévő vallásjogi szabályokat használják amelyek kimondják, hogy a szervátültetés egy halott ember szerveivel megengedett lehet a fent említett feltételekkel.

Élő ember szerveinek átültetése egy másik élő emberbe

Az élő ember szerveinek átültetését egy másik élő szervezetbe néhány kortárs vallástudós és fatwa bizottság megengedhetőnek tekinti bizonyos feltételek betartása mellett. Kuvait Vallásügyi és Jótékonysági Alapítványok Elnökségének Fatwa kiadó bizottsága (1979.12.24 132/79 számú rendelet), a Szaúd Arábiai Fiqh Akadémia (1982. január Mekkai rendelet), az Al-Azhar egyetem Fatwa kiadó bizottság (1988.02.11 4/1 rendelet) megengedhetőnek találja a két élő ember közötti szervtranszplantációt a lentebb listázott feltételek betartásával:

 • Szükséghelyzetnek kell lennie.
 • A donor engedélye.
 • Orvosi jelentés által bizonyítottnak kell lennie, hogy az eljárás során a szervadományozó nem szenved egészségkárosodást.
 • Az orvosi személyzetnek hinnie kell benne, hogy az eljárás sikeres lesz.
 • Az orvosi és technikai feltételeknek megfelelőnek kell lenni.
 • A donációnak anyagi és személyes érdekektől mentesnek kell lenni.

Ez a fatwa a fentebb említett vallásilag megalapozott bizonyítékokon alapszik különösen a surah al-Maidah 5:32 vers és ugyanezen surah 5:2 verse alapján, és a hagyományokon amelyek bátorítják a segítségnyújtást, adományozást, önfeláldozást és támogatják a hasznos dolgokat. Amíg az eljárás nem veszélyezteti vagy rombolja a donor egészségi állapotát és nincs más alternatíva ami kiválthatná ezt a gyógymódot, addig az orvosi eredmények és az Iszlám alapelveinek figyelembevételével engedélyezhető ez a típusú gyógymód.
A szervadományozás csak és kizárólag képzett orvos felügyelete alatt történhet akinek mind erős hite van és megfelelő egészségügyi képzettsége a szakterületen, Ezután a Korán alábbi verseit: Ne öljétek vagy pusztítsátok magatokat (an-Nisa 4:29) és ne járuljatok hozzá a saját kezetekkel önmagatok elpusztításához (al-Baqarah 2:195) kell figyelembe venni. Továbbá szem előtt kell tartani, hogy a szervátültetés nem károsíthatja a donor egészségét, sem nem kényszeríthető vagy megtéveszthető az eljárás során. Ugyanezek a szabályok érvényesek a véradás során is.

Szervátültetés a beteg saját testén belül

A szerv és szövetátültetés kérdésének megítélése nem okozott különösebb hezitációt a vallástudósoknak. Az Iszlám Vallásjogi Akadémia-Iszlám Konferencia Szervezete működése alatt, az 1988.02.11 4/1-es rendeletben kimondja, hogy ez a típusú eljárás megengedett azzal a feltétellel amennyiben a kezelt beteg gyógyulását és egészségi állapotát fejleszti és elősegíti. Emellett ugyanebben a rendeletben megtiltották egy ember másik ember részére történő szervátültetését amennyiben az kioltja az életét vagy pedig egy vagy több szervben maradandó károsodást okoz.

Az emberi élet fontossága az Iszlámban

Jól tudott, hogy az Iszlám vallás ami az életet, a halált, a túlvilági életet természetes és jelentőségteljes fázisnak tekinti, fontosságot tulajdonít az egyén egészséges, békés, és biztonságos életéhez mind egyénileg mind pedig szociális értelemben véve. Ebben az értelemben véve magától értetődő, hogy a muszlim közösségek kezdetben hezitálnak a szervátültetés kérdését illetően, sőt még ellene is lehetnek és vallási okok alapján utasítják el azt. Ezek az ellenállási funkciók a garanciák a tradicionális közösség „felolvadásának” megakadályozására és a szociális szerkezet fenntartására amikor egy újítással kerülnek szembe. Azonban manapság tanúsítható, hogy a szervátültetés egy olyan gyógymód ami embereket hoz vissza az életbe, ezért ezeket a hezitálásokat fel kéne oldani, kilépni belőle és ennek érdekében komoly lépéseket kell tenni az emberek informálása terén a témával kapcsolatban.

Szervkereskedelem

Allah (swt) a Koránban mondja, hogy az emberek tiszteletreméltó teremtmények: „És bizony, megtiszteltetésben részesítettük Ádám gyermekeit, és vittük őket a szárazföldön és a tengereken, és elláttuk őket jó dolgokkal, és jól látható előnyben részesítettük őket sokak felett azok közül, akiket teremtettünk.”(al-Isra 17:70) A tény, hogy az emberiség Allah (swt) által megtisztelt teremtmény, levezethető abból is hogy egy szabad embert nem lehet rabszolgaságba kényszeríteni (Ibn Mitfah,Sharhu'l Azhar 3/30, Ibn Hazm al Muhalla 9/17, al Huliyy Sharaiul Islam 2/16) Ibn Qudamah mondta: Senkit sem ismerünk aki megkérdőjelezte volna ezt az ítéletet (Ibn Qudamah, al Mughni IV 302). Ez az ítélet megerősített a hagyományok által is:
„Mohammed Próféta (saw) mondta: Allah (swt) mondta, három olyan ember van, akinek Én az ellensége leszek a világ végezetén:

 1. Annak, aki az én nevemben esküszik és az ígéretét nem tartja meg,
 2. Aki elad egy szabad embert mint rabszolgát és a pénzt elkölti, és
 3. Ha valaki felbérel egy munkást és miután az elvégezte a feladatot nem fizetik ki.”

(Bukhari) Amint nem megengedett egy ember eladása úgy soha nem lehet megengedhető az emberi testrészekkel való kereskedelem sem. Hanafi vallástudósok támogatják ezt a nézőpontot. A véleményüket a fentebb említett Abu Hurayra által narratált hagyományra alapozzák: ahogy tilos eladni vagy megvenni egy szabad embert úgy tilos eladni bármely testrészét is, mert erre a testrészre is ugyanaz az ítélet vonatkozik mint a személyre teljes egészére. (Kamalu'd Din, Muhammad bin Abdul Wahid, Sharhu'l Fathul Qadr VI 63) Ez alapján ugyancsak semmiképpen sem megengedett az emberi testrészekből való bármilyen profitszerzés (Imam an Nawawi, Sharhu Muslim XIV 103). Azonban abban az esetben ha a transzplantáció életbe vágóan sürgős, a vásárlás megengedett de a szervet eladó személy továbbra is bűnös marad (Muhammad Wafa, Bayul-Ayanil-Muharram, 110-113. oldal)

Befejezés

Azoknak a vallástudósoknak akik engedélyezik a szervátültetést szükség esetén a véleményük a következő:

 1. Az engedélyezhetőséget a Korán al Maidah szúra 32 vers alapján ítélik meg;
 2. Számításba vették, hogy az Iszlám a könnyebbség vallása;
 3. A megengedhetőséget a következő okfejtésből vezették le: Ha a vérátömlesztés megengedett akkor a szervátültetésnek is megengedhetőnek kell lennie, abban az esetben ha az eljárás az emberi méltóság betartásával történik;
 4. Ha a donor nem marad életben a beavatkozás során abban az esetben tilos az eljárás ugyanis nem lehet megmenteni valaki életét azon az áron, hogy valaki más meghal;
 5. Egy élő személy egy veséje, szeme, vére és fogai használhatók szervátültetésre a donor beleegyezésével;
 6. Az eljárás megkezdése előtt az orvosi csoportnak biztosnak kell lennie abban, hogy a beteg az eljárás után meggyógyul;
 7. Ha halott emberből távolítják el a beültetendő szervet akkor az illető még életében meghozott engedélye vagy pedig az örököseinek a beleegyezése szükséges az eljáráshoz;
 8. Erős bizonyítéknak kell lenni afelől hogy az eljárás nem károsítja a donor egészségét;
 9. A szervátültetés nem tekinthető az első, hanem csak a legvégső megoldásnak. Ebben az esetben is a szükségállapotokra vonatkozó előírások lépnek érvénybe.

Még egy fontos dolog a témával kapcsolatban: A szervátültetés csak a legvégső megoldásként vehető figyelembe!
A Próféta (saw) hagyománya szerint minden betegségre lesz megfelelő gyógymód kivéve az öregedést és a halált. Mindenképpen szem előtt kell tartani a gondolatot, hogy a szerv- és szövettranszplantációra a jövőben lesz egy a vallási alapelvek keretébe illeszkedő megoldás. Ha a kutatások csak a transzplantációs eljárás fejlesztésére fognak kiterjedni akkor addig nem lesz más alternatív megoldás. Emiatt a terület szakértőinek a transzplantációs eljárás fejlesztése helyett az alternatívák keresésére kell fókuszálni. Egyébként amíg a tudás a szervátültetésről növekszik - ami jelenleg sokszor az egyetlen elérhető opció napjainkban, a más módszerek kutatásának lehetőségéhez bezárja az utat.

 

Tóth István

Magyar Iszlám Közösség (a Magyarországi Iszlám Tanács alapító tagegyháza), 2013. 10. 23